Geluidsanering is het verminderen van het geluidniveau. In dit geval het geluid dat veroorzaakt wordt door het verkeer op de weg. Het reduceren van het geluid kan op verschillende manieren. Hieronder zijn de verschillende maatregelen beschreven. Het doel is echter telkens het geluidniveau in de woning te verminderen.  

 

1. Bronmaatregelen 

Bronmaatregelen, ookwel verkeersmaatregelen genoemd, zijn maatregelen die ervoor zorgen dat het geluid daar waar het ontstaat (bij de bron) verminderd wordt. Voor de projecten die op deze website genoemd worden is de bron de weg. Maatregelen aan de weg kunnen bijvoorbeeld zijn: een wegdek aanbrengen dat minder geluid maakt (stil asfalt) of het verlagen van de maximumsnlheid op de weg.
Het heeft de voorkeur om het geluid bij bron aan te pakken. Het voordeel daarvan is dat de maatregel effect heeft op meerdere woningen; Dus ook de woningen die niet als saneringssituatie zijn aangemerkt. Daarnaast wordt ook het geluidniveau buiten de woning lager. Het is echter niet altijd mogelijk of doelmatig bronmaatregelen te treffen. Met doelmatig wordt bedoeld dat de maatregel te veel kost ten opzichte van de geluidreductie die behaald kan worden of het aantal woningen dat van de maatregel profiteert.

 

2. Overdrachtsmaatregelen

Een andere manier om het geluid te verminderen is het toepassen van overdrachtsmaatregelen. Een overdrachtmaatregel wordt tussen de weg en de woning geplaatst. Een geluidscherm of een geluidwal is zo'n overdrachtsmaatregel. Om een afschermende maatregel effectief te laten zijn, moet deze dicht bij de weg of dicht bij de woning geplaatst worden. Dat is niet altijd mogelijk of bijvoorbeeld vanuit het oogpunt van veiligheid niet wenselijk. Een geluidscherm is duur en daardoor enkel doelmatig bij grote groepen woningen. Overdrachtsmaatregelen hebben hetzelfde voordeel als bronmaatregelen; De maatregel heeft effect op meerdere woningen en ook het geluidniveau buiten de woning wordt lager. 

 

3. Gevelmaatregelen

Bij gevelmaatregelen worden er geluidwerende voorzieningen aan de woning getroffen. Deze voorzieningen kunnen bijvoorbeeld naad- en kierdichting aan ramen en deuren zijn, maar ook isolatiepakketten aan het dak of akoestisch glas (dubbele beglazing) zijn. De informatie over geluidsanering op deze website gaat voornamelijk over het treffen van gevelmaatregelen.

De bovengenoemde maatregelen kunnen gecombineerd worden. Als blijkt dat met een maatregel het geluidniveau niet voldoende gereduceerd kan worden, kan aanvullend een andere maatregel toegepast worden.

 

4. Bestemmingswijziging

Een vierde maatregel is het wijzigen van de bestemming van de woning. De woning wordt dan onttrokken aan de woonbestemming en er mag dan niet meer in gewoond worden. Deze maatregel gaat vaak samen met het amoveren (slopen) van de woning. Deze maatregel wordt in uitzonderlijke gevallen toegepast. Het gaat dan om woningen met een zeer hoge geluidbelasting en waarbij eerder genoemde maatregelen geen oplossing bieden.

Kom ik in aanmerking?

Niet iedereen komt in aanmerking voor een geluidsanerings-onderzoek. Lees hier wanneer u in aanmerking komt...

Lees verder >

ODBN gebruikt cookies


Op deze website gebruikt de ODBN cookies en vergelijkbare technieken om de website goed te laten werken. Als u op de knop ‘Accepteren’ drukt, worden cookies van ons en van derden gebruikt voor het verzamelen van informatie, waaronder demografische gegevens (leeftijd en geslacht), en voor het maken van groepsprofielen. Wilt u liever niet dat wij gebruikmaken van dit type cookies, dan kunt u op de knop ‘Niet accepteren’ drukken. Zie voor meer informatie onze privacyverklaring.