Deelnamebrief 

Voor u als bewoner/eigenaar start het project met de deelnamebrief. U ontvangt een brief van ODBN waarin u wordt uitgenodigd deel te nemen aan het geluidsaneringsproject. In de brief is een unieke code opgenomen waarmee u zich op deze website kunt aanmelden. Meldt u zich altijd aan op de website, ook als u niet wilt deelnemen. Wij weten dan dat u ons aanbod om deel te nemen heeft ontvangen. 

 

Als u bewoner bent, maar geen eigenaar van de woning. Vragen wij u de deelname te bespreken met de eigenaar. Als uit het bouwtechnisch onderzoek blijkt dat de woning voor geluidwerende voorzieningen in aanmerking komt, moeten namelijk zowel u als de eigenaar instemmen met het laten aanbrengen van de geluidwerende voorzieningen.

 

U bent niet verplicht aan het saneringproject deel te nemen. Wel wijzen wij u erop dat het hier gaat om een éénmalig aanbod. Wanneer u aangeeft niet te willen deelnemen of de deelnameverklaring niet op tijd terugstuurt, vervalt uw recht op deelname definitief. Uw woning komt dan niet meer in aanmerking voor geluidwerende voorzieningen, ook niet in de toekomst.

 

Aanmelden

U kunt zich aanmelden voor het geluidsaneringsproject onder het kopje 'Deelname onderzoek' (bovenin de groene balk). Nadat u de unieke code, die in de deelnamebrief staat, heeft ingevuld, verschijnt een invulformulier. Wij verzoeken u de gevraagde gegevens volledig in te vullen. 

 

Meldt u zich altijd aan, ook als u niet wilt deelnemen. Wij weten dan dat u ons aanbod om deel te nemen heeft ontvangen. Er is een wettelijke termijn van 3 weken na dagtekening van de brief waarbinnen u zich kunt aanmelden. Mocht u zich niet via de website kunnen aanmelden, neem dan contact met ons op. Wij helpen u graag met het aanmelden.

 

Indien u aangeeft niet te willen deelnemen of niet reageert, ontvangt u van ons een schriftelijke bevestiging dat u niet wilt deelnemen. Vervolgens neemt de gemeente het besluit uw woning niet te saneren en komt uw woning niet meer in aanmerking voor het bouwtechnisch onderzoek van de woning.

 

Na de aanmelding geven wij uw gegevens door aan onze bouwtechnisch adviseur. Deze zal contact met u opnemen om een afspraak te maken voor het uitvoeren van het bouwtechnisch onderzoek. 

 

Let op:

Wanneer u een deelnamebrief heeft ontvangen, is het niet vanzelfsprekend dat uw woning voor geluidwerende voorzieningen in aanmerking komt. Uw woning komt in aanmerking voor geluidwerende voorzieningen als het geluidniveau in de woning te hoog is. Om het geluidniveau in uw woning te bepalen, moet uw woning eerst door een bouwkundig specialist onderzocht worden.

 

Ga naar Stap 2 >

Kom ik in aanmerking?

Niet iedereen komt in aanmerking voor een geluidsanerings-onderzoek. Lees hier wanneer u in aanmerking komt...

Lees verder >

ODBN gebruikt cookies


Op deze website gebruikt de ODBN cookies en vergelijkbare technieken om de website goed te laten werken. Als u op de knop ‘Accepteren’ drukt, worden cookies van ons en van derden gebruikt voor het verzamelen van informatie, waaronder demografische gegevens (leeftijd en geslacht), en voor het maken van groepsprofielen. Wilt u liever niet dat wij gebruikmaken van dit type cookies, dan kunt u op de knop ‘Niet accepteren’ drukken. Zie voor meer informatie onze privacyverklaring.