Onderzoek 

Om het geluidniveau in de woning en de eventuele geluidwerende voorzieningen te bepalen moet er een bouwtechnisch onderzoek in de woning uitgevoerd worden. ODBN heeft een bouwkundig adviseur ingehuurd die uw woning zal onderzoeken. Nadat u zich heeft aangemeld, maakt de bouwkundig adviseur een afspraak met u voor een eerste bezoek aan uw woning. Tijdens dit bezoek neemt de bouwkundig adviseur de akoestisch relevante eigenschappen van uw huis op. De bouwkundig adviseur zal daarbij bijvoorbeeld kijken naar de afmetingen van de ramen en deuren in de gevel, het type glas dat is toegepast en de naad- en kierdichting die aanwezig is rondom de te openen ramen en deuren in de gevel. Ook worden de volumes van diverse ruimten opgenomen. Aan de hand van de opgenomen gegevens, berekent de bouwkundig adviseur het geluidniveau in uw woning.

 

Binnenniveau

Of uw woning voor geluidwerende voorzieningen in aanmerking komt, is afhankelijk van het geluidniveau in de woning (binnenniveau). Aan de hand van de bouwtechnische opname berekent de bouwkundig adviseur de isolatiewaarde van uw woning en het binnenniveau. Het binnenniveau wordt vervolgens getoetst aan de wettelijke norm van 43 dB. Als het binnenniveau hoger is dan 43 dB, komt uw woning voor voorzieningen in aanmerking. Door de bouwkundig adviseur worden dan de benodigde geluidwerende voorzieningen voor uw woning bepaald. Is het binnenniveau lager dan 43 dB, dan worden er geen maatregelen aan uw woning getroffen en stopt het project voor uw woning. De gemeente neemt dan het besluit uw woning niet te saneren. Van dat besluit ontvangt u schriftelijk bericht van de gemeente. Tegen het besluit kunt u bezwaar maken.  

 

Geluidwerende voorzieningen

De bouwkundig adviseur bepaalt de voorzieningen die nodig zijn om het binnenniveau terug te brengen tot het wettelijke binnenniveau en bespreekt deze vervolgens persoonlijk met u. De bouwkundig adviseur neemt contact met u op om een afspraak voor een tweede bezoek aan uw woning te maken. Bij het tweede bezoek worden de geluidwerende voorzieningen, die aangebracht moeten worden met u doorgenomen. De bouwkundig adviseur zal de geluidwerende voorzieningen daarna uitwerken op tekening. De berekeningen van de geluidbelasting en de geluidwerende voorzieningen en de tekeningen van de geluidwerende voorzieningen worden gecontroleerd. Deze stap duurt doorgaans 1 tot 4 maanden. Zodra de controle is afgerond, ontvangt u bericht van de ODBN over het vervolg van het project.  

 

Ga naar Stap 3 >

Kom ik in aanmerking?

Niet iedereen komt in aanmerking voor een geluidsanerings-onderzoek. Lees hier wanneer u in aanmerking komt...

Lees verder >

ODBN gebruikt cookies


Op deze website gebruikt de ODBN cookies en vergelijkbare technieken om de website goed te laten werken. Als u op de knop ‘Accepteren’ drukt, worden cookies van ons en van derden gebruikt voor het verzamelen van informatie, waaronder demografische gegevens (leeftijd en geslacht), en voor het maken van groepsprofielen. Wilt u liever niet dat wij gebruikmaken van dit type cookies, dan kunt u op de knop ‘Niet accepteren’ drukken. Zie voor meer informatie onze privacyverklaring.