Deelname aan het geluidsaneringsproject is vrijwillig. Wel is het aanbod eenmalig. Als u besluit niet deel te nemen, neemt de gemeente het besluit uw woning niet te saneren. Uw woning komt dan niet meer voor sanering in aanmerking; ook niet in de toekomst. 

 

Het bouwkundig onderzoek kunt u zonder verdere verplichting laten uitvoeren. Als uit het bouwkundig onderzoek blijkt dat geluidwerende voorzieningen noodzakelijk zijn, worden deze met u besproken. Na het gesprek ontvangt u een deelnameverklaring met een tekening van de voorzieningen. Als u deze verklaring ondertekend, bent u verplicht de voorzieningen te laten aanbrengen.  

 

Ziet u echter na ondertekening van de deelnameverklaring af van de geluidwerende voorzieningen, dan worden de kosten op u verhaald. Na ondertekening van de deelnameverklaring worden namelijk de materialen voor uw woning ingekocht door de aannemer. Er zijn dan dus kosten voor uw woning gemaakt.

Kom ik in aanmerking?

Niet iedereen komt in aanmerking voor een geluidsanerings-onderzoek. Lees hier wanneer u in aanmerking komt...

Lees verder >

ODBN gebruikt cookies


Op deze website gebruikt de ODBN cookies en vergelijkbare technieken om de website goed te laten werken. Als u op de knop ‘Accepteren’ drukt, worden cookies van ons en van derden gebruikt voor het verzamelen van informatie, waaronder demografische gegevens (leeftijd en geslacht), en voor het maken van groepsprofielen. Wilt u liever niet dat wij gebruikmaken van dit type cookies, dan kunt u op de knop ‘Niet accepteren’ drukken. Zie voor meer informatie onze privacyverklaring.