Het is niet mogelijk uw woning alsnog op een saneringslijst te plaatsen. In de jaren 90 en in 2008 zijn alle saneringswoningen door het bevoegd gezag geïnventariseerd. Deze stukken zijn destijds gepubliceerd en stonden open over een zienswijze/reactie. Het toenmalige Ministerie van VROM heeft vervolgens beoordeeld of deze geïnventariseerde woningen aan de voorwaarden van een saneringswoning voldoen. De woningen die een saneringswoning zijn, zijn op een saneringslijst geplaatst. 

 

Als uw woning niet op een saneringslijst staat, betekent dat dat uw woning geen saneringswoning is. Uw woning is na 1 maart 1986 gebouwd, na deze datum als woning bestemd of had destijds een geluidbelasting lager dan 60 dB(A).

Kom ik in aanmerking?

Niet iedereen komt in aanmerking voor een geluidsanerings-onderzoek. Lees hier wanneer u in aanmerking komt...

Lees verder >

ODBN gebruikt cookies


Op deze website gebruikt de ODBN cookies en vergelijkbare technieken om de website goed te laten werken. Als u op de knop ‘Accepteren’ drukt, worden cookies van ons en van derden gebruikt voor het verzamelen van informatie, waaronder demografische gegevens (leeftijd en geslacht), en voor het maken van groepsprofielen. Wilt u liever niet dat wij gebruikmaken van dit type cookies, dan kunt u op de knop ‘Niet accepteren’ drukken. Zie voor meer informatie onze privacyverklaring.