Uw woning staat op een saneringslijst en is dus bekend als een saneringswoning. Om te kunnen onderzoeken of er voor of aan uw woning maatregelen getroffen moeten worden, is de gemeente afhankelijk van de subsidie die beschikbaar wordt gesteld door het Rijk. Het totaalbudget aan subsidiegelden, dat jaarlijks beschikbaar wordt gesteld, is beperkt en het aantal saneringswoningen groot. Hierdoor is het niet mogelijk alle saneringswoningen te onderzoeken en daar waar noodzakelijk maatregelen te treffen. Jaarlijks wordt bekeken voor welke woningen een project opgestart kan worden. 

 

Als er een project opgestart wordt waarvan uw woning deel uitmaakt, dan wordt u daarvan automatisch op de hoogte gesteld. U hoeft zelf geen actie te ondernemen. U ontvangt dan een brief waarin u aangeboden wordt deel te nemen aan het geluidsaneringsproject.

 

Wij attenderen u erop dat als uw woning op een saneringslijst staat, het niet vanzelfsprekend is dat er voor of aan uw woning maatregelen getroffen worden. Om te bepalen of uw woning in aanmerking genomen wordt voor maatregelen moet nader onderzoek uitgevoerd worden.

 

Als uw woning onderdeel uitmaakt van een lopend project, kunt u de stand van zaken van het project bekijken onder het tabblad Voortgang.

Kom ik in aanmerking?

Niet iedereen komt in aanmerking voor een geluidsanerings-onderzoek. Lees hier wanneer u in aanmerking komt...

Lees verder >

ODBN gebruikt cookies


Op deze website gebruikt de ODBN cookies en vergelijkbare technieken om de website goed te laten werken. Als u op de knop ‘Accepteren’ drukt, worden cookies van ons en van derden gebruikt voor het verzamelen van informatie, waaronder demografische gegevens (leeftijd en geslacht), en voor het maken van groepsprofielen. Wilt u liever niet dat wij gebruikmaken van dit type cookies, dan kunt u op de knop ‘Niet accepteren’ drukken. Zie voor meer informatie onze privacyverklaring.