De uitvoering van het onderzoek en het treffen van geluidwerende voorzieningen worden volledig gefinancierd door de gemeente. In principe zijn er voor u geen kosten aan verbonden. Een uitzondering hierop is zijn de extra kosten die gemaakt moeten worden als er sprake is van achterstallig onderhoud. Als de voorzieningen niet aangebracht kunnen worden door achterstallig onderhoud, dan wordt een eigen bijdrage gevraagd. Dit is zelden het geval. Mocht dit aan de orde zijn, dan wordt dat tijdens het bespreken van de voorzieningen met u besproken. 

 

Het uitgangspunt van geluidsanering is sober en doelmatig. Dit betekent dat alleen de voorzieningen die noodzakelijk zijn om het geluidniveau tot de wettelijke norm te reduceren kosteloos worden aangebracht. Wilt u zelf meer of andere voorzieningen laten aanbrengen (zogenaamde wensvoorzieningen), dan zijn de meerkosten voor u. Het is mogelijk uw wensen met onze bouwkundig specialist of aannemer te bespreken.

 

Let op!

Als u de deelnameverklaring ondertekend hebt en u ziet daarna af van de geluidwerende voorzieningen dan worden de kosten op u verhaald. Na ondertekening van de deelnameverklaring worden namelijk de materialen voor uw woning ingekocht door de aannemer. Er zijn dan dus kosten voor uw woning gemaakt. (De deelnameverklaring wordt u aangeboden nadat de voorzieningen met u zijn besproken. Dit is niet hetzelfde als het aanmeldings- of deelnameformulier dat u bij aanvang van het project invult!) 

Kom ik in aanmerking?

Niet iedereen komt in aanmerking voor een geluidsanerings-onderzoek. Lees hier wanneer u in aanmerking komt...

Lees verder >

ODBN gebruikt cookies


Op deze website gebruikt de ODBN cookies en vergelijkbare technieken om de website goed te laten werken. Als u op de knop ‘Accepteren’ drukt, worden cookies van ons en van derden gebruikt voor het verzamelen van informatie, waaronder demografische gegevens (leeftijd en geslacht), en voor het maken van groepsprofielen. Wilt u liever niet dat wij gebruikmaken van dit type cookies, dan kunt u op de knop ‘Niet accepteren’ drukken. Zie voor meer informatie onze privacyverklaring.